Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi họp tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2020

17-02-2021

Ngày 05/02, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 17/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi họp tổng kết công tác phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh năm 2020.

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

19-01-2021

Ngày 14/01, Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCT Ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác.

Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

15-04-2020

Ngày 09/4/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Dưới đây là một số điểm chính nổi bật trong Nghị định mới được ban hành:

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 27 kết quả.