Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 43, UBND tỉnh Thái Nguyên

12-11-2020

Ngày 06/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 99/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 43, UBND tỉnh Thái Nguyên

Chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XIII

12-11-2020

Ngày 11/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4370/UBND-TH về chuẩn bị các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, khóa XIII

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ

11-11-2020

Ngày 09/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4344/UBND-QHXD thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp triển khai Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm Thái Nguyên 2020”.

11-11-2020

Ngày 10/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4348/UBND-TH về phối hợp triển khai Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm Thái Nguyên 2020”.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị triển khai các nội dung theo đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

10-11-2020

Ngày 05/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 98/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị triển khai các nội dung theo đề xuất của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06-11-2020

Ngày 28/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò

04-11-2020

Ngày 03/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4279/UBND-CNN về tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 02/11/2020

04-11-2020

Ngày 02/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 95/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 02/11/2020.

Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP

03-11-2020

Ngày 30/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4230/UBND-KSTTHC về đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP

Thực hiện Kết luận số 670-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tại Hội nghị lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020

03-11-2020

Ngày 30/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-TH về thực hiện Kết luận số 670-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tại Hội nghị lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 42, UBND tỉnh Thái Nguyên

29-10-2020

Ngày 23/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 93/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 42, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai

29-10-2020

Ngày 28/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4180/UBND-KGVX chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân

27-10-2020

Ngày 27/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4155/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

21-10-2020

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4081/UBND-CNN về thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

21-10-2020

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4080/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

21-10-2020

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 4049/UBND-TH về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020

Chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021

19-10-2020

Ngày 16/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4021/UBND-KGVX về chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ số: 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020; số 107/2020/NĐ-CP; số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020

14-10-2020

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3965/UBND-NC về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ số: 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020; số 107/2020/NĐ-CP; số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

02-10-2020

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3813/UBND-KGVX về thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.