Truy cập nội dung luôn

Phối hợp triển khai thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

14-04-2024

Ngày 12/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1831/UBND-CNNXD phối hợp triển khai thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn tỉnh

13-04-2024

Ngày 12/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1818/UBND-KT tăng cường quản lý, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino trên địa bàn tỉnh.

Triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

13-04-2024

Ngày 12/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1813/UBND-NC triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam".

Tiếp tục tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước

12-04-2024

Ngày 11/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1785/UBND-NC tiếp tục tăng cường phân cấp trong quản lý nhà nước.

Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

11-04-2024

Ngày 02/04/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Thực hiện giải quyết TTHC và tiếp công dân tại UBND cấp xã

11-04-2024

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1727/UBND-HCC thực hiện giải quyết TTHC và tiếp công dân tại UBND cấp xã.

Triển khai Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

11-04-2024

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1721/UBND-HCC triển khai Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

11-04-2024

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1770/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Phiên họp thứ 32, UBND tỉnh Thái Nguyên

11-04-2024

Ngày 09/04/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 41/TB-UBND kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Phiên họp thứ 32, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

04-04-2024

Ngày 3/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1645/UBND-CNNXD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông tạm thời phục vụ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024

04-04-2024

Ngày 31/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1566/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ổn định tình hình dân di cư tự do

29-03-2024

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1513/UBND-CNNXD về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ổn định tình hình dân di cư tự do.

Triển khai Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

29-03-2024

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1512/UBND-TH về triển khai Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án

29-03-2024

Ngày 28/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1496/UBND-KT tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, quản lý vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, chi phí quản lý dự án.

Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

29-03-2024

Ngày 27/03/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1480/UBND-KGVX về tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ

28-03-2024

Ngày 26/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1462/UBND-KT thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024

24-03-2024

Ngày 23/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1402/UBND-NC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh

24-03-2024

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1384/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sởi trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại

24-03-2024

Ngày 22/03/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1380/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Triển khai thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

24-03-2024

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1389/UBND-CNNXD về việc triển khai thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.