Truy cập nội dung luôn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

22-09-2021

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4516/UBND-TH về thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021

22-09-2021

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4515/UBND-TH triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021

Tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để phục vụ thi công công trình: Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên

22-09-2021

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4506/UBND-CNNXD về tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để phục vụ thi công công trình: Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ

22-09-2021

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4505/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ

Thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

22-09-2021

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4491/UBND-NC thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20-09-2021

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4457/UBND-TH về chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021

20-09-2021

Ngày 17/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4462/UBND-KGVX về tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021.

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2021

17-09-2021

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2021

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

17-09-2021

Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4411/UBND-CNNXD về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

15-09-2021

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4407/UBND-KGVX về triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

15-09-2021

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4406/UBND-KGVX về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Triển khai thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường phân bón

15-09-2021

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4388/UBND-CNNXD về triển khai thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường phân bón

Cân đối nguồn vốn đảm bảo thực hiện mục tiêu về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới

15-09-2021

Ngày 14/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4385/UBND-KGVX về cân đối nguồn vốn đảm bảo thực hiện mục tiêu về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới

Khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

15-09-2021

Ngày 13/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4372/UBND-NC về khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 2 - UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026

14-09-2021

Ngày 10/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 128/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Phiên họp thứ 2 - UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

13-09-2021

Ngày 09/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4331/UBND-KT về tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

13-09-2021

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4314/UBND-CNNXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

10-09-2021

Ngày 10/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4348/UBND-CNNXD về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tổ chức Tết Trung thu năm 2021

09-09-2021

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4319/UBND-KGVX về tổ chức Tết Trung thu năm 2021.

Triển khai thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

07-09-2021

Ngày 06/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4232/UBND-KGVX về triển khai thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.