Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-01-2022

Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Về việc thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông

11-01-2022

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 17/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT và Thông tư số 24/2021/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.

Đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số

11-01-2022

Ngày 05/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 15/UBND-KGVX về việc đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số.

Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ

11-01-2022

Ngày 04/01/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 04/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

11-01-2022

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6742/UBND-KGVX triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

11-01-2022

Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2022

11-01-2022

Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

11-01-2022

Ngày 22/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.