Truy cập nội dung luôn

Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên

25-11-2020

Ngày 19/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3688/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

03-11-2020

Ngày 02/11, HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 86/TB-HĐND nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30-10-2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 tại thành phố Thái Nguyên, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”. Cổng Thông tin điện tử đăng toàn văn Nghị quyết.

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

15-10-2020

Ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Thông báo số 01-TB/BTGTU kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.