Truy cập nội dung luôn

Mời quan tâm Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ

19-01-2022

Ngày 15/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 4298/TB-SKH&ĐT mời quan tâm Dự án Điểm dân cư nông thôn xã Khôi Kỳ.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Khu dân cư Tấn Đức JSC, phường Đồng Tiến và xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên (đợt 3).

13-01-2022

Ngày 10/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 46/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Khu dân cư Tấn Đức JSC, phường Đồng Tiến và xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên (đợt 3).

Giới thiệu chức danh và chữ ký Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

06-01-2022

Ngày 04/01/2022, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 01/TB-CTK giới thiệu chức danh và chữ ký Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu B)

22-12-2021

Ngày 15/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 4316/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu B).

Mời tham gia tuyển chọn kịch bản phim truyện về Đại đội thanh niên xung phong 915

22-12-2021

Ngày 17/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 3091/TB-SVHTTDL mời tham gia tuyển chọn Kịch bản phim truyện về Đại đội thanh niên xung phong 915.

Mời quan tâm Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu A)

22-12-2021

Ngày 15/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 4315/TB-SKHĐT mời quan tâm Dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 (Khu A).

Mời tham gia thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên và phương án kiến trúc trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

21-12-2021

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo về việc mời tham gia thi tuyển ý tưởng quy hoạch Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên và phương án kiến trúc trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên

21-12-2021

Ngày 15/12/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã ban hành Thông báo số 807/TB-BQLDAGT về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (vòng 1)

10-12-2021

Ngày 10/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 4237/TB-HĐTDVC thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi (vòng 1) tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021

09-12-2021

Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 166/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị về công tác quản lý đối với công trình Cầu treo Đồng Liên.

09-12-2021

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 165/TB-UBND thông báo Kết luận của của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường tại Hội nghị về công tác quản lý đối với công trình Cầu treo Đồng Liên.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Cuộc họp triển khai Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

09-12-2021

Ngày 01/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 164/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Cuộc họp triển khai Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị làm việc với huyện Định Hóa về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

09-12-2021

Ngày 20/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 160/TB-UBND thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị làm việc với huyện Định Hóa về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn.

09-12-2021

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 154/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn.

Thông báo về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

03-12-2021

Ngày 01/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 475/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Thay đổi trụ sở làm việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên

23-11-2021

Ngày 08/11/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 14/TB-CTĐTNg về việc thay đổi trụ sở làm việc của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên