Truy cập nội dung luôn

Thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

22-09-2021

Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 4491/UBND-NC V/v thông tin về cuốn sách mạo danh Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin

01-09-2021

Ngày 26/08/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 2653/TB-SKHĐT công khai địa chỉ đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết công việc.

Sở Tư pháp công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin

01-09-2021

Ngày 30/08/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1116/TB-STP công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử Sở Tư pháp.

Công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

27-08-2021

Ngày 24/08/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 77/TB-SNV công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

25-08-2021

Ngày 23/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 488/BC-VPUB Đánh giá thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thông báo đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

23-08-2021

Ngày 16/08/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 315/TB-STNMT đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư số 4 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Thông báo về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Khu dân cư Tấn Đức JSC, phường Đồng Tiến và xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên (đợt 2)

23-08-2021

Ngày 20/08/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 317/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án: Khu dân cư Tấn Đức JSC, phường Đồng Tiến và xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên (đợt 2)

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

10-08-2021

Ngày 05/8/2021 Tòa án nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, cụ thể như sau:

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07-08-2021

Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND Thực hiện “Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

07-08-2021

Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030. Ngày 30/07/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND triển khai thực hiện “Quyết định số 157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

05-08-2021

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 đã ban hành Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

Triển khai thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

03-08-2021

Ngày 02/8/2021, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3134/SYT-NVY về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu:

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021

30-07-2021

Để triển khai mua sắm tập trung tài sản năm 2021 thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn nội dung thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2021.

Thông báo Nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

29-07-2021

Ngày 19/7/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 111/TB-HĐND thông báo Nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc Công trình Sân vận động Thái Nguyên

27-07-2021

Ngày 23/7/2021, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã ban hành Công văn số 214/DADD&CN-KHKT về việc thông báo mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc Công trình Sân vận động Thái Nguyên.