Truy cập nội dung luôn

Mời chào đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá để thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Thái Nguyên là đại diện chủ sở hữu.

10-04-2024

Ngày 09/4/2024, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 63/TB-MTĐTTN về việc mời chào đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá để thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Thái Nguyên là đại diện chủ sở hữu.

Bổ nhiệm và cấp Thẻ Giám định viên tư pháp (lĩnh vực đấu thầu)

10-04-2024

Ngày 20/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 530/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm và cấp Thẻ Giám định viên tư pháp đối với 06 cá nhân có tên trong danh sách kèm theo Quyết định.

Mời chào đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá để thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Thái Nguyên là đại diện chủ sở hữu.

10-04-2024

Ngày 09/4/2024, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 64/TB-MTĐTN về việc mời chào đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá để thực hiện công tác thoái vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do UBND tỉnh Thái Nguyên là đại diện chủ sở hữu.

Bổ nhiệm và cấp Thẻ Giám định viên tư pháp (lĩnh vực Giao thông vận tải)

10-04-2024

Ngày 13/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc Bổ nhiệm và cấp Thẻ Giám định viên tư pháp đối với ông Trịnh Xuân Hải, sinh ngày 04/6/1978.

Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp

10-04-2024

Ngày 31/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với ông Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 21/7/1982.

Hỗ trợ thực hiện mô hình nông thôn mới thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

01-04-2024

Ngày 25/03/2024, Chi cục Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 145/TB-CCPTNT về việc hỗ trợ thực hiện mô hình nông thôn mới thuộc chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

28-03-2024

Ngày 25/03/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành Thông báo số 32/TB-QLTTTNG tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, tại dự án Khu đô thị Phố Chợ 2 do Công ty Cổ phần thương mại đầu tư và phát triển Hồng Phát làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 1).

28-03-2024

Ngày 25/03/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 95/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, tại dự án Khu đô thị Phố Chợ 2 do Công ty Cổ phần thương mại đầu tư và phát triển Hồng Phát làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (đợt 1).

Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2025

28-03-2024

Ngày 27/03/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 26/TB-KHCN tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh của tỉnh Thái Nguyên thực hiện từ năm 2025.

Mời quan tâm thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Đắc Sơn

22-03-2024

Ngày 21/3/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 956/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp E-HSĐKTHDA Dự án Khu đô thị Đắc Sơn.

Mời quan tâm thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư Đồng Danh

22-03-2024

Ngày 21/3/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 959/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp E-HSĐKTHDA Dự án Khu dân cư Đồng Danh.

Mời quan tâm dự án đầu tư Khu đô thị Nam Thái

19-03-2024

Ngày 15/3/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 840/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp E-HSĐKTHDA Dự án Khu đô thị Nam Thái (phần diện tích 19,45ha).

Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 3 (thuộc đô thị mới Hóa Thượng).

15-03-2024

Ngày 14/3/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 814/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị số 3 (thuộc đô thị mới Hóa Thượng).

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo về việc cấp tống đạt văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng

11-03-2024

Ngày 11/03/2024 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 105/2024/ TB-KDTM về việc cấp tống đạt văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng.

Mời quan tâm thực hiện Dự án Khu đô thị Tân Hương (Khu số 1)

07-03-2024

Ngày 26/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 595/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị Tân Hương (Khu số 1).

Danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh đã được cấp Giấy phép.

05-03-2024

Ngày 28/02/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 501/SVHTTDL-QLDL thông báo danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh đã được cấp Giấy phép.

Mời quan tâm Dự án đầu tư Khu dân cư Kim Thái

03-03-2024

Ngày 28/02/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 633/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT mời quan tâm Dự án đầu tư Khu dân cư Kim Thái.

Triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

03-03-2024

Ngày 26/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 606/STNMT-QLDD về việc triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Kiện toàn Ban Quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên"

03-03-2024

Ngày 26/02/2024, BCH Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 129/QĐ/HNDT về việc kiện toàn Ban Quản lý sử dụng nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên".