Truy cập nội dung luôn

Triển khai tiếp công dân trực tuyến

 

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm triển khai Chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân, góp phần tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, huyện; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị triển khai giải pháp tiếp công dân trực tuyến tại các điểm cầu: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; các sở, ban, ngành; trụ sở Tiếp công dân cấp huyện và địa điểm Tiếp công dân cấp xã. Thời gian xong trước 15/6/2021.

Chi tiết văn bản xem tai file đính kèm./.