Truy cập nội dung luôn

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày 14/01, Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 04/QĐ-TCT Ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác.