Truy cập nội dung luôn

Chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

24-06-2022

Việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Do vậy, trong những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ này...

Hướng đi mới trong phát triển đảng viên ở Con Cuông

23-06-2022

Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên ở huyện Con Cuông (Nghệ An) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thay vì chỉ tập trung vào các đối tượng thanh niên, giờ đây Đảng bộ huyện Con Cuông đã hướng vào tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng cho quần chúng ở từng cụm dân cư; đồng thời, giao trách nhiệm cho các chi hội, chi đoàn và đảng viên về bồi dưỡng hội viên, đoàn viên để giới thiệu nguồn cho chi bộ.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát

20-06-2022

Trong những năm qua, Tỉnh ủy Thái Nguyên luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống tham nhũng của Việt Nam

15-06-2022

Trong một thập kỷ qua, Việt Nam tăng hơn 30 bậc về chỉ số nhận thức tham nhũng, theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch thế giới.

Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng chính là nâng cao đạo đức cách mạng

13-06-2022

Đạo đức là "cái gốc" của người cách mạng. Giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng văn hóa liêm chính là nhằm tạo dựng nền tảng vững chắc về phẩm chất cho cán bộ, đảng viên; từ đó góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, làm cho quyền lực chính trị thấm đẫm tính nhân văn, không bị suy thoái, chệch hướng, nhất là trong điều kiện hiện nay.

Phát huy vai trò của tổ chức đảng sau sáp nhập

11-06-2022

Cơ sở Cai nghiện đa chức năng tỉnh Thái Nguyên là đơn vị trực thuộc của Sở Lao động - Thương bình và Xã hội được thành lập tháng 4/2021 từ việc sáp nhập của Cơ sở Tư vấn, điều trị và cai nghiện ma túy với Cơ sở Tư vấn và điều trị tự nguyện. Đến tháng 8/2021 các tổ chức đảng hai đơn vị trên cũng được sáp nhập thành Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ khi sáp nhập đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đơn vị trở thành một trong những địa chỉ tin cậy của những người từng một thời lầm lỡ vào cai nghiện và lao động, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.

Chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ

01-06-2022

Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) giữ vai trò nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và cuộc vận động khác tại địa phương. Chính vì vậy, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Phổ Yên đã chú trọng tạo nguồn và thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này.

Lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

30-05-2022

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia đấu tranh, tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng thông tin chính thống cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Tạo nguồn kết nạp đảng viên thuộc hộ kinh doanh

25-05-2022

Hai năm nay, Đảng bộ xã Cổ Lũng (Phú Lương) đã làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, trong đó có nhiều đảng viên là chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Khi đảng viên bộ đội biên phòng về với buôn làng

23-05-2022

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, làng khu vực biên giới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai chủ trương phối hợp với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường, bố trí cán bộ, đảng viên biên phòng về tham gia cấp ủy và sinh hoạt với các chi bộ thôn, làng.

Xây dựng tập thể đoàn kết, tạo động lực để học hỏi và sẻ chia

14-05-2022

Một trong những nội dung lớn và rất hệ trọng được tập trung nghiên cứu, thảo luận tại Hội nghị Trung ương lần này là việc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, gắn với thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tạo đồng thuận, nhân niềm tin

06-05-2022

Xác định “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Lạc (Phú Lương) luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực. Nhờ đó, các phong trào đều nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên

05-05-2022

Hiệu quả thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở, phụ thuộc căn bản ở năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cấp ủy viên. Thực tế ghi nhận một số đơn vị, địa phương đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở là yếu tố căn cốt, được đặt ở tầm mức cao hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư cấp ủy không là người địa phương: Bước đột phá trong công tác cán bộ

04-05-2022

Thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đến nay, toàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) có 20/31 xã có Bí thư cấp ủy không phải người địa phương. Qua đó, giúp nhiều địa phương có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Động lực phát triển nhìn từ vai trò cấp ủy

28-04-2022

Cũng như nhiều địa phương cả nước, thời gian qua cấp ủy, chính quyền cùng cộng đồng các dân tộc tỉnh biên giới, miền núi Lào Cai thực hiện “mục tiêu kép” vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức đặt ra, toàn tỉnh vẫn dồn sức bảo đảm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trao giải Cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

27-04-2022

Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ Nhất đã nhận được sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo chuyên nghiệp, thông tin viên, cộng tác viên và bạn đọc trong cả nước viết về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Khi đảng viên gương mẫu đi đầu

26-04-2022

Tại thành phố Hà Giang (Hà Giang), phong trào xã hội hóa chỉnh trang đô thị đang diễn ra sôi nổi ở tất cả xã, phường với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Yếu tố then chốt để thành phố miền núi huy động sức dân tham gia công tác này là đã phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Phát triển đảng viên ở thị trấn Chợ Chu

25-04-2022

Là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện, những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, một trong những nội dung được cấp ủy, chính quyền thị trấn Chợ Chu quan tâm đó là phát triển đảng viên, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh tại cơ sở.

Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

17-04-2022

Để triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ TP. Sông Công xác định: Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng phải được coi trọng hàng đầu, thực sự là nhiệm vụ then chốt.

Phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong chi bộ

14-04-2022

Đường nhỏ, ngõ hẹp, đi lại khó khăn, nhất là vào những giờ cao điểm là tình trạng đã diễn ra từ nhiều năm nay ở nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái nguyên, trong đó có tổ dân phố 13, phường Phan Đình Phùng. Để khắc phục tình trạng này và thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ phường và chi bộ tổ trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chi bộ tổ dân phố 13 đã đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ, trong đó phát huy vai trò hạt nhân tiên phong gương mẫu của các đảng viên trong Chi bộ tự nguyện hiến đất mở rộng đường.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.