Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Kha Sơn

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Kha Sơn.