Truy cập nội dung luôn

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đắc Sơn (khu số 1)

22-02-2024

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đắc Sơn (khu số 1).

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Đồng Danh

31-01-2024

Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Đồng Danh.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 3 (thuộc đô thị mới Hóa Thượng).

13-11-2023

Ngày 31/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 3 (thuộc đô thị mới Hóa Thượng)

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan - khu A, thành phố Sông Công

28-07-2023

Ngày 27/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1762/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan - khu A, thành phố Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên (Khu số 2).

25-07-2023

Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên (Khu số 2).

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên (Khu số 1).

23-07-2023

Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1601/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng (Khu số 1).

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng.

18-07-2023

Ngày 12/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái

08-06-2023

Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1246/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu

24-05-2023

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam Sông Cầu.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Kha Sơn

24-05-2023

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 785/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Kha Sơn.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan - khu A, thành phố Sông Công

24-05-2023

Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị số 1, phường Cải Đan - khu A, thành phố Sông Công.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị dịch vụ số 1, xã Tân Quang.

02-03-2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị dịch vụ số 1, xã Tân Quang.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1

07-02-2023

UBND tỉnh vừa hành Quyết định số 131/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điểm dân cư nông thôn số 1.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 1

07-09-2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 1.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2.

30-08-2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 2019/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Bình 2.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong.

30-06-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án án Điểm dân cư nông thôn Cầu Gô, xã Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong).

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đồng Tiến

30-06-2022

Với mục tiêu tạo ra một khu nhà ở văn minh hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu về phát triển chỉnh trang đô thị và nhà ở trong khu vực và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Đồng Tiến.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Sơn Duyên

30-06-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 1441/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Sơn Duyên.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thái Sơn

29-06-2022

Với mục tiêu tạo ra một khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tăng quỹ nhà ở, đất ở; giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho khu vực, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người dân; tăng quỹ đất nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Thái Sơn.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Quyết Thắng

28-06-2022

UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Quyết Thắng.

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 66 kết quả.