Truy cập nội dung luôn

Tổng kết Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 26

Sau 13 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể: Tổng giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 đạt 8.117 tỷ đồng (tăng 3.591 tỷ đồng so với năm 2008); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 14.056,2 tỷ đồng (tăng 7.197,2 tỷ đồng so với năm 2008); giá trị sản phẩm trồng trọt đạt 110 triệu đồng/ha (tăng 66 triệu đồng so với năm 2008); tỷ lệ che phủ rừng là 47,59%; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (tăng 27% so với năm 2008); thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn đạt 42,49 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 5 lần so với năm 2008; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,01% tăng gấp 2,4 lần so với năm 2008... Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, nhận thức của cán bộ và Nhân dân được nâng lên; các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; toàn tỉnh có 108 xã đạt chuẩn nông thôn mới (bao gồm 4 xã đã chuyển thành phường, thị trấn và 02 xã sáp nhập đơn vị hành chính); có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công và thị xã Phổ Yên).

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các địa phương trên địa bàn tỉnh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đưa ra một số mô hình điển hình có thể nghiên cứu để nhân rộng; việc ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành sản phẩm nông nghiệp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao một số địa phương có mô hình tốt, phát huy hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, để khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh; tập trung thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; nông nghiệp, phát triển nông nghiệp phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch, dịch vụ trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương; quan tâm công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Cần chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; phát triển mạnh các ngành công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho người dân ở nông thôn. Xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó chú trọng vào việc phát triển, nhân rộng, đưa mô hình vào thực tiễn. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, trang thiết bị; chủ động nắm chắc tình hình chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vụ việc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn