Truy cập nội dung luôn

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 20

Chiều 25/10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 20, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận các nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội và công tác tổ chức bộ máy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị đã cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó có 02 tờ trình được đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận, đó là: Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên và Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên. Đây là các nội dung có tác động và ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc đầu tư cầu Quang Vinh sẽ góp phần kết nối hai bờ phía Đông và Tây của sông Cầu, là nơi giao thoa giữa khu vực phát triển công nghiệp, logistic và khu động lực mới phía Đông sông Cầu với thành phố Thái Nguyên; tăng cường kết nối và cải thiện chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm chi phí giao thông và tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, dịch vụ, thương mại cho thành phố và các địa phương lân cận. Đối với Dự án xây dựng Sân vận động Thái Nguyên sẽ tăng cường cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh; xây dựng sân vận động hiện đại, phục vụ nhu cầu luyện tập và thi đấu của vận động viên và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút các chương trình, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Hội nghị cũng cho ý kiến vào các nội dung: Việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khóa XI; việc bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác tổ chức bộ máy. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo tiến độ chuẩn bị và triển khai các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định. Đối với nội dung kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kim Oanh - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn