Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND tỉnh

Chiều 28/3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 39 của Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai các kế hoạch.

 

Quang cảnh Phiên họp

Dự Phiên họp có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại Phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh từ sau Phiên họp thứ 38 đến nay. Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo việc tổ chức bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Theo kế hoạch, 100% đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện sẽ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động chuyên sâu với 3 chuyên đề: HĐND với kỹ năng quyết định, giám sát trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; kỹ năng giám sát đầu tư công của HĐND và kỹ năng thu thập, phân tích và sử dụng thông tin phục vụ hoạt động quyết định, giám sát trong các lĩnh vực được đề cập. Dự kiến thời gian tổ chức bồi dưỡng trong tháng 5/2024

Đồng chí Ân Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo tại Phiên họp

Cũng tại Phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch giám sát công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các dự án thu hồi đất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phạm vi giám sát từ năm 2021 đến ngày 31/12/2023. Mục tiêu của cuộc giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về các dự án thu hồi đất; xem xét kết quả đã đạt được, làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện. Căn cứ kết quả giám sát đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án thu hồi đất, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn