Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đại học Thái Nguyên và các trường đại học thành viên

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các trường thuộc ĐHTN đã báo cáo công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đề xuất một số nội dung, như: Xem xét đồng ý cho sinh viên năm cuối thuộc các vùng đang có dịch của một số trường đại học thành viên ĐHTN được về tỉnh Thái Nguyên để hoàn thành các nội dung, chương trình đào tạo và xét cấp bằng tốt nghiệp; hỗ trợ cho các đoàn tình nguyện viên gồm cán bộ, sinh viên của Trường Đại học Y Dược - ĐHTN đang chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác khi trở về tỉnh Thái Nguyên thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐHTN; công tác quản lý lưu học sinh nước ngoài gặp nhiều khó khăn; xem xét bố trí vắc xin cho các đối tượng ưu tiên, nhất là giáo viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược, ĐHTN…

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhất trí với đề xuất cho sinh viên năm cuối thuộc các vùng đang có dịch của một số trường đại học thành viên thuộc ĐHTN được về tỉnh Thái Nguyên để hoàn thành chương trình học tập; đồng thời giao Sở Y tế và Trung tâm Phòng chống dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho sinh viên, giảng viên trong quá trình học tập và thi; yêu cầu các trường trong quá trình đón, đưa và tổ chức học tập, phải đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh; tổ chức đón sinh viên thành nhiều đợt và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định; bố trí khu vực cách ly khép kín đảm bảo phương án 3 tại chỗ (gồm: Ký túc xá, nhà ăn và xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng thi) ngay trong trường.

Đối với đề xuất hỗ trợ sinh viên, quản lý lưu học sinh, bố trí tiêm vắc xin cho các đối tượng ưu tiên… đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao các sở ngành có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tham mưu trình UBND tỉnh xem xét và quyết định.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn