Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng

 

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà ông Nông Cao Khánh, xóm Kim Cương, xã Cây Thị huyện Đồng Hỷ

* Đoàn do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, gồm: Ông Lý Quý Sông trú tại xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, là bệnh binh 61%, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học; ông Nông Cao Khánh, trú tại xóm Kim Cương, xã Cây Thị, là thương binh 35%, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và ông Vũ Thế Đồng, trú tại xóm Mỹ Hòa, xã Cây Thị, là thương binh 44%.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với công lao, sự hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà bà Lưu Thị Liên, xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên

* Đoàn do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình trên địa bàn thị xã Phổ Yên, gồm: Bà Lưu Thị Liên, trú tại xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Quang Như; bà Nguyễn Thị Sửu, trú tại xóm Thành Nam, xã Tân Hương, là vợ liệt sĩ Nguyễn Hải Tâm; ông Nguyễn Kiên Cường, trú tại xóm Tân Thịnh, xã Tân Hương, là thương binh 44%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình và nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Thành Chung - Kim Oanh
thainguyen.gov.vn