Truy cập nội dung luôn

Khai mạc trọng thể Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Thái Nguyên, khóa XIII

Sáng ngày 22/3, tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh khóa XIII

Tham dự phiên khai mạc Kỳ họp có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan tư pháp đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. HĐND tỉnh thực sự khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XX, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Kỳ họp cũng thực hiện quy trình bầu, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền; xem xét và thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; tập trung đánh giá toàn diện về những kết quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung của Kỳ họp, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày
Báo cáo kết quả
công tác của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại phiên khai mạc Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, nhiệm kỳ qua, với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương, HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Tổng số đại biểu HĐND tỉnh được cử tri bầu trong nhiệm kỳ là 75 đại biểu, hiện nay đã giảm 07 đại biểu do chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức 16 kỳ họp, trong đó có 12 kỳ họp thường kỳ, 02 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền... Từ năm 2016 đến hết tháng 12/2020, HĐND tỉnh đã ban hành 259 nghị quyết về nhân sự, tổ chức, biên chế và các nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội. Các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật và phù hợp nguồn lực của địa phương, được cử tri và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới về nội dung, cách thức thông qua hai hình thức giám sát: Giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa 02 kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận sâu về nội dung 785 báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết, những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, từ đó kiến nghị các giải pháp để cơ quan thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh còn thực hiện giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và yêu cầu giải trình, cung cấp thông tin. Qua 16 kỳ họp đã có 52 lượt đại biểu với 59 ý kiến chất vấn tại hội trường. Thông qua hoạt động chất vấn, nhiều vấn đề đã được UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra, giữa 02 kỳ họp, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức 37 cuộc giám sát, 91 cuộc khảo sát với trên 01 nghìn cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức 04 phiên giải trình, chất vấn để nghe UBND tỉnh giải trình về các vấn đề mà cử tri và đại biểu quan tâm. Đặc biệt, đây là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề và ban hành nghị quyết về kết quả giám sát. Bên cạnh đó, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 642 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh phân loại, tổng hợp báo cáo tại các kỳ họp của HĐND, đồng thời chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết đạt tỷ lệ 100%, trong đó trên 60% tổng số ý kiến được giải quyết xong hoặc giải trình, thông tin đến cử tri. Việc tổ chức thẩm tra của các Ban đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND...

Mặc dù hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Hoạt động giám sát của HĐND chủ yếu là do Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thực hiện, giám sát của đại biểu HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chưa thường xuyên; một số đại biểu kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, nên việc tham gia phát biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến tại kỳ họp còn hạn chế; hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, nơi công tác chưa được thực hiện thường xuyên; kỹ năng hoạt động tiếp xúc cử tri của một số đại biểu kiêm nhiệm chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu đạt được của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời đề nghị HĐND và UBND tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh xây dựng nền hành chính năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là phương châm hoạt động. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, nhất là quy trình, thủ tục về đầu tư... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý HĐND và UBND tỉnh tập trung phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Tại Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đồng thời, xem xét, tiến hành miễn nhiệm và bầu một số chức danh theo thẩm quyền. Do đó, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh trên tinh thần dân chủ, tập trung, trách nhiệm để cho ý kiến, thảo luận có chất lượng vào các nội dung trình tại Kỳ họp cũng như thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu các chức danh được giới thiệu để kiện toàn bộ máy của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trong phiên làm việc buổi sáng, ngoài Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu đã nghe 23 báo cáo, tờ trình về phát triển kinh tế - xã hội và nhiều vấn đề cử tri, người dân quan tâm.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày
Báo cáo kết quả công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo
kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh

Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 22 đến 23/3/2021). Trong phiên làm việc buổi chiều ngày 22/3, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Tổ về các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp và thực hiện quy trình công tác cán bộ.
 

Trần Nhung - Kim Oanh - Xuân Huy
thainguyen.gov.vn