Truy cập nội dung luôn

Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 tại các địa phương

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tại huyện Phú Bình

Thực hiện Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 06/10/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc diễn tập KVPT, diễn tập phòng thủ dân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự năm 2021, huyện Phú Bình và huyện Phú Lương đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ diễn tập; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập; thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh) đã báo cáo kế hoạch tổ chức, chỉ đạo diễn tập đối với huyện Phú Bình và huyện Phú Lương. Trên quan điểm chỉ đạo, tổ chức diễn tập bảo đảm đúng nguyên tắc, an toàn, sát với điều kiện thực tế của các địa phương trong điều kiện thời chiến có thể xảy ra, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã yêu cầu Ban nội dung, đoàn đạo diễn diễn tập nghiên cứu kỹ nguyên tắc, đặc điểm tình hình địa bàn của từng huyện để đưa ra những tình huống sát nhất, thực hiện hiệu quả nhất…

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập KVPT huyện Phú Lương năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập KVPT của huyện Phú Bình và huyện Phú Lương, đồng thời yêu cầu 2 địa phương: Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập; cần tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo, hoàn thiện việc thành lập các tiểu ban, có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban; sớm hoàn thiện văn kiện chính thức để có kế hoạch diễn tập cụ thể; nhanh chóng bồi dưỡng kiến thức, lý luận chính trị cho cán bộ tham gia diễn tập các trạng thái của lực lượng vũ trang và lực lượng địa phương để vận hành theo từng giai đoạn. Trong quá trình tổ chức diễn tập phải huy động được mọi nguồn lực có thể để giải quyết các tình huống giả định trong thời chiến. Cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể, tổ chức xã hội phải vào cuộc một cách tích cực. Quá trình diễn tập phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mạnh Thắng - Thành Chung
thainguyen.gov.vn