Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 65: Cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Chiều ngày 5/2, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 65, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt  Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh; Thủ trưởng một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng như: Chương trình trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Chỉ thị về việc luyện tập, diễn tập năm 2024; xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại huyện Đồng Hỷ; chủ trương điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, huyện Phú Bình; chủ trương đầu tư Trạm biến áp 220KV Phú Bình 2 và đường dây 220KV Phú Bình 2 rẽ Thái Nguyên - Bắc Giang tại huyện Phú Bình.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo về các nội dung do UBND tỉnh trình

Tại Hội nghị lần này, Thường trực Tỉnh ủy cũng thảo luận và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị bãi bỏ Thông báo số 2952-TB/TU, ngày 17/02/2020 của Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel tại phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên. Thực hiện việc thu hồi diện tích 8.288 m2 đất của Công ty cổ phần Đầu tư Đài Bắc đã được UBND tỉnh Thái Nguyên cho thuê đất tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND, ngày 09/11/2012 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 10/8/2015. Lý do thu hồi là nhà đầu tư không sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trong 12 tháng liên tục kể từ khi được nhận bàn giao đất trên thực địa và không làm thủ tục để được gia hạn thời gian sử dụng đất; dự án vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013. Hội nghị cũng đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, đề xuất tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị; chỉ đạo rà soát, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng; quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các quy định của Đảng và của pháp luật của Nhà nước.

Trần Huyền - Mạnh Thắng
thainguyen.gov.vn