Truy cập nội dung luôn

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 26/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, UBND thị xã Phổ Yên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Đồng chí Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị thẩm tra

Tại Kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Pháp chế được Thường trực HĐND tỉnh phân công chủ trì thẩm tra 07 nội dung thẩm tra và 08 nội dung tờ trình phối hợp thẩm tra, trong đó thẩm tra 02 nội dung cụ thể: Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch thị xã Phổ Yên giải trình về tính cấp thiết của tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên

Tại Hội nghị, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến 02 tờ trình phối hợp thẩm tra nêu trên. Các đại biểu đã nêu một số nội dung cần chỉnh sửa cho 02 tờ trình dự thảo nghị quyết về tiêu chí xây dựng, hạ tầng kĩ thuật, môi trường, vị trí nước thải, hệ thống tưới tiêu, giao thông đối nội đối ngoại và công tác giải phóng mặt bằng, chính sách bồi thường cho người dân, đảm bảo tính hiệu quả khi trình HĐND tỉnh thông qua.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo thị xã Phổ Yên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiếp thu phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung mà các đại biểu đã chỉ ra tại Hội nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh tính cấp thiết của 02 dự thảo Nghị quyết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu cơ quan tham mưu, soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, báo cáo giải trình chi tiết trước khi trình tại Kỳ họp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Pháp chế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện 02 dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, đồng thời, đề nghị lãnh đạo thị xã Phổ Yên quan tâm quản lý tốt các dự án đầu tư công và tư, quản lý thẩm định, triển khai thực hiện tránh phát sinh nợ đọng, tránh các vi phạm xảy ra; hoàn thiện thủ tục hành chính và từng bước giải quyết các kiến nghị chính đáng hợp pháp của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ của Nhân dân./.

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn