Truy cập nội dung luôn

Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với tỉnh Thái Nguyên

Ngày 18/3, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thái Nguyên để đánh giá công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo nhanh về tình hình công tác dân tộc tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020 với Đoàn công tác. Theo đó, năm 2016, tỉnh Thái Nguyên có 12 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; năm 2018, huyện Võ Nhai đủ điều kiện ra khỏi diện hưởng chính sách huyện nghèo; có 19/63 xã, 75/94 xóm đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (là tỉnh đứng thứ nhất toàn quốc hoàn thành mục tiêu này). Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 19,22% năm 2016 xuống còn 3,95% vào cuối năm 2020, trong đó các xã hưởng Chương trình 135 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,58% (là tỉnh xếp thứ hai có tỷ lệ hộ nghèo thấp trong 11 tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, sau tỉnh Quảng Ninh). Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 73/113 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, Thái Nguyên đã xóa 76/76 xóm bản thiếu điện, “trắng điện” lưới quốc gia (toàn quốc còn khoảng 3.400 xóm); xây mới toàn bộ 33/33 phòng học tạm ở các xã đặc biệt khó khăn; 90% số trạm y tế thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bác sỹ; hơn 8% học sinh người dân tộc thiểu số được học tại trường dân tộc nội trú của địa phương. Thái Nguyên cũng là tỉnh có tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số vượt chỉ tiêu đề ra đối với tỉnh có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số dưới 30%...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao sự chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016 - 2020, đặc biệt là kết quả đột phá về giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí đề nghị tỉnh cần thành lập ngay Ban Chỉ đạo và xây dựng chương trình hành động cụ thể, đồng thời giao cho Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan Thường trực để đảm bảo hiệu quả và thống nhất. Thái Nguyên là tỉnh có sự phân hóa rõ nét về vùng miền, đặc thù dân tộc nhưng lại là tỉnh có điều kiện về kinh tế, do vậy đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị tỉnh cần tiếp tục cân đối, dành nguồn ngân sách để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc đặc thù, vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện phát triển. Cùng với đó, vận dụng tốt các nguồn vốn khác để hỗ trợ đào tạo nghề cho người là dân tộc thiểu số và giải quyết việc làm tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng thời khẳng định: Tỉnh Thái Nguyên sẽ quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi một cách nghiêm túc cũng như sử dụng các nguồn vốn đầu tư đạt hiệu quả cao nhất.

Thay mặt Ủy ban Dân tộc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
trao tặng 100 triệu đồng cho hoạt động khuyến học, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc đã trao tặng 100 triệu đồng cho hoạt động khuyến học, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh Thái Nguyên.

 

Thanh Hiếu
thainguyen.gov.vn