Truy cập nội dung luôn

Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Sáng ngày 21/5, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trường Đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chào mừng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Thái Nguyên

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và triển khai Quyết định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chương trình hành động thực hiện, đồng thời cụ thể hóa thành 12 chương trình, 32 đề án, 21 kế hoạch ban hành trong năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế của Thái Nguyên đạt 6,51% (cao gấp 2,5 lần bình quân chung của cả nước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Thái Nguyên là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Tỉnh cũng đã quyết định lấy ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số của tỉnh. Kết quả xếp hạng chuyển đổi số năm 2021, Thái Nguyên đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố (trong đó chính quyền số xếp hạng 03/63, kinh tế số xếp hạng 19/63, xã hội số xếp hạng 37/63). Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh vững mạnh. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản của Trung ương về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cử 556 cán bộ đi học Cao cấp lý luận chính trị, hoàn chỉnh kiến thức để cấp Bằng Cao cấp lý luận chính trị và tương đương; 141 cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Hành chính quốc gia. Về triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn, ngay sau khi có Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án số 11 ngày 31/12/2021 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn. Đối với chuẩn mức 1: Trường Chính trị tỉnh hiện có 42/55 tiêu chí thành phần đạt chuẩn (bằng 76,36%); 13/55 tiêu chí thành phần chưa đạt chuẩn (chiếm 24,64%). Theo Đề án, thời điểm đề nghị công nhận Trường đạt chuẩn mức 1 là quý III năm 2026. Theo Đề án, thời điểm đề nghị công nhận Trường đạt chuẩn mức 2 là quý III năm 2032.

Tuy nhiên, việc xây dựng trường chính trị chuẩn còn gặp nhiều khó khăn do đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ còn ít; giảng viên giữ ngạch giảng viên chính chưa đạt; việc thu hút giảng viên có trình độ chuyên môn cao còn gặp khó khăn; chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Về cơ sở vật chất, diện tích sử dụng chưa đạt theo quy định…

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng phát biểu làm rõ thêm những nội dung Đoàn công tác quan tâm 

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ viên chức Trường Chính trị của tỉnh theo Quy định số 11-QĐ/TW. Đề nghị Trung ương sớm ban hành Quy định về tiêu chí trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn và quy trình công nhận trung tâm chính trị cấp huyện chuẩn để đáp ứng được yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở hiện nay. Mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cũng như Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với tỉnh Thái Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Qua đó, giúp tỉnh Thái Nguyên thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để có được những kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên như hiện nay. Những thành tích mà Thái Nguyên đạt được đó chính là việc xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên có tầm nhìn chiến lược; quan tâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong mọi hoạt động, đặc biệt đã vận dụng, khai thác hiệu quả công nghệ số trong công tác điều hành, chỉ đạo; coi trọng việc đối thoại trực tiếp với người dân, với doanh nghiệp đã tạo được niềm tin và đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng. Đối với viêc thu hút đầu tư nguồn vốn FDI, cần phải xem xét thu hút đầu tư theo hướng sản xuất tại chỗ để khai thác hiệu quả nguồn lực của tỉnh. Đối với lĩnh vực du lịch cần phải hướng tới thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng và sản phẩm du lịch chất lượng cao.

Với những tiềm năng, lợi thế trong phát triển và sự quyết tâm, đoàn kết, đồng thuận cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng trên nguyên tắc lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm và công tác xây dựng tổ chức Đảng là then chốt Thái Nguyên sẽ thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn