Truy cập nội dung luôn

Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân quý I năm 2021

27-04-2021 17:45

Chiều ngày 27/4, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo quý I năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ các tháng tiếp theo và góp ý vào Kế hoạch tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện thành phố, thị xã; thành viên Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân quý I  năm 2021

Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Ban Tiếp công dân và các cơ quan phối hợp đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Theo đó, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả trong quý I năm 2021, số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là 448 lượt (tăng 2,99% so với cùng kỳ quý I năm 2020) với 115 người/80 vụ việc trong đó: Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh lần đầu là 17 người/17 vụ việc; tái khiếu nại 98 người/63 vụ việc. Tính đến ngày 15/3/2021 tổng số đơn thư tiếp nhận tại Ban Tiếp công dân tỉnh là 332 đơn, trong đó đơn nhận trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân là 54 đơn bằng 16,27%, đơn do lãnh đạo tỉnh giao là 278 đơn bằng 83,73%. Ngoài ra, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước, mặt khác chủ động tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân theo quy định để chỉ đạo giải quyết đối với những vụ việc phức tạp, tồn tại lâu mà chưa được giải quyết dứt điểm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ thêm về kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua, cũng như đưa ra một số giải pháp cụ thể để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành thảo luận để góp ý cho dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các ngành, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nỗ lực hơn nữa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và tố cáo. Đặc biệt Tổ công tác tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cần chủ động xây dựng kế hoạch và có những phương án tiếp công dân đối với những vụ việc khiếu kiện tập trung đông người trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đức Cường
Thainguyen.gov.vn