Truy cập nội dung luôn

Chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân ngày càng được nâng cao

21-05-2021 17:48

Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, đó chính là thực hiện quan điểm “dân là gốc”, để Nhân dân thực hiện quyền công dân và lợi ích hợp pháp, được làm chủ, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) sẽ hạn chế được cơ bản những vụ việc bức xúc, phức tạp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, giữ vững sự ổn định phát triển đất nước, củng cố và tăng niềm tin của Nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tháng 5/2021 tại trụ ở Tỉnh Ủy

Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản Pháp luật về tiếp công dân như: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD, giải quyết khiếu nại tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC; Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 11/3/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD, giải quyết KNTC. Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định công tác TCD và giải quyết KNTC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Để đảm bảo môi trường an ninh, trật tự xã hội ổn định phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tăng cường hoạt động TCD, giải quyết các nội dung KNTC, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương đã nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác TCD, giải quyết KNTC; trực tiếp gặp mặt, đối thoại với công dân trong các vụ việc tập trung đông người, phức tạp.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021, tại Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

Để giải quyết dứt điểm các vụ việc, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Tổ công tác giúp việc Bí thư tỉnh ủy tiếp công dân; Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Tổ công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm kịp thời giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, vào ngày 15 hàng tháng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đã tham gia tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện việc TCD định kỳ, đột xuất theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 và Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân. Tính đến hết quý I/2021 tổng số lượt công dân được tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh là 448 lượt với 115 người/80 vụ việc trong đó: Khiếu nại 03 lượt chiếm 0,67%, giảm 70% so với cùng kỳ quý I/2020; tố cáo 15 lượt, chiếm 3,35% giảm 6,25%; phản ánh, kiến nghị 430 lượt chiếm 95,98%... Mặc dù hiện nay tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song công tác TCD vẫn được duy trì và đảm bảo theo quy định.

Trước các buổi TCD, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các cấp liên quan báo cáo, xác định nguyên nhân từng vụ việc KNTC để đưa ra phương án chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Sau buổi tiếp công dân, xong có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Qua đó nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, nên số lượt người trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước và gửi đơn, thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm dần góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế. 

Bốn hộ dân, thường trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên phấn khởi, nhất trí với phương án giải quyết tại buổi tiếp công dân do đồng chí Bí thư tỉnh chủ trì

Có thể thấy với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp các ngành, công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án động lực quan trọng của tỉnh, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC, cần coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức tốt việc đối thoại, tiếp công dân có thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, gắn liền với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị các cấp theo thẩm quyền.

 

 

Đức Cường
thainguyen.gov.vn