Truy cập nội dung luôn

Quyết định 3984/QĐ-UBND Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy may TDT Đại Từ tại xã Bình Thuận, huyện Đại Từ