Truy cập nội dung luôn

Quyết định 1588/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Quang Sơn 1 (khu A) huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết xem tại file đính kèm
Phòng DVHCC
Thainguyen.gov.vn