Truy cập nội dung luôn

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Ngày 19/01/2022, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 307/SYT-NVY về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Xem chi tiết văn bản số 307/SYT-NVY tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn