Truy cập nội dung luôn

Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Công văn số 3445/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020. Đến ngày 16/10/2020 Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân với số tiền là 4.657.350.000 đồng (Có danh sách kèm theo).

Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn