Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết

Ngày 22/4/2021 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết, cụ thể như sau:

- Người yêu cầu: UBND phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Người bị yêu cầu: Ông Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1968

+  Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Đội 3 (nay là tổ 11), phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

+ Ông Nguyễn Văn Tân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001. Hiện nay ông Tân đang ở đâu, liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ: Tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Tân, thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo địa chỉ trên.

- Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Tân, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn