Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Ngày 07/7/2021 Tòa án nhân dân huyện Phú Bình đã ban hành thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích, cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số: 04/2021/QĐ - TA ngày 07/7/2021, “ Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích” đối với: Chị Bùi Thị Diên, sinh năm 1990;

- Nơi cư trú cuối cùng: Xóm Giàng, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

- Chị Diên bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2017 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Bùi Thị Diên ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc anh Dương Văn Lưu (chồng của chị), sinh năm 1986; Địa chỉ: Xóm Giàng, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tuyên bố chị Bùi Thị Diên  mất tích”.

- Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nếu chị Bùi Thị Diên không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thì Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm