Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân thuộc Dự án Khu dân cư số 1A do Công ty cổ phần BCD GROUP làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ

 

Ngày 20/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 267/TB-STNMT về việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân thuộc Dự án Khu dân cư số 1A do Công ty cổ phần BCD GROUP làm chủ đầu tư, tại thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn