Truy cập nội dung luôn

Thông báo số 253/TB-VPUB ngày 05/5/2021 về việc tuyển dụng công chức năm 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 05/5/2021 Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn