Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung mua sắm tập trung và mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm: 1. Thỏa thuận khung mua sắm tập trung; 2. Mẫu hợp đồng mua sắm


thainguyen.gov.vn