Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản, gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Để triển khai mua sắm tập trung tài sản năm 2021 thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, Cổng Thông tin điện tử đăng tải toàn văn Thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn