Truy cập nội dung luôn

Quyết định thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân H&C

 

Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2305/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp tư nhân H&C cho Công ty TNHH Hoa Lan thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Dự án Trung tâm Bảo tồn và phát triển lan Thái Nguyên, tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn