Truy cập nội dung luôn

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 28/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết đinh số 31/2021/QĐ-UBND quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn