Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

Ngày 21/6/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm 


thainguyen.gov.vn