Truy cập nội dung luôn

Mời chào đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Ngày 06/10/2021, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 562/TB-VTNN về việc mời chào đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá.