Truy cập nội dung luôn

Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1881/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Chi tiết văn bản tại file đính kèm