Truy cập nội dung luôn

Điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh kiến nghị, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân

Ngày 20/5/2021, Sở Tài chính ban hành Thông báo số 1898/TB-STC công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm


thainguyen.gov.vn