Truy cập nội dung luôn

Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3477/UBND-CNNXD về tổ chức triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa, Đông năm 2021

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3478/UBND-CNNXD về tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa, Đông năm 2021

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022

29-07-2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3491/UBND-TH về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5141/VPCP-KTTH

29-07-2021

Ngày 28/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3549/UBND-TH về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5141/VPCP-KTTH.

Áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

28-07-2021

Ngày 28/7, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3548/UBND-KGVX về việc áp dụng một số biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyên gia từ Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên làm việc

25-07-2021

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 63/CV-BCĐ về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch đối với các chuyên gia từ Hà Nội đến tỉnh Thái Nguyên làm việc.

Tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

24-07-2021

Ngày 24/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3464/UBND-KGVX về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên

23-07-2021

Ngày 21/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3399/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

23-07-2021

Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3413/UBND-TH về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Đôn đốc hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

19-07-2021

Ngày 18/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3312/UBND-KGVX về đôn đốc hoạt động tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

17-07-2021

Ngày 16/7/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 125-KH/UBND triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

16-07-2021

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3294/UBND-CNNXD về tổ chức triển khai Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

15-07-2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3266/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

15-07-2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3271/UBND-CNNXD về đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép

15-07-2021

Ngày 14/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3281/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

15-07-2021

Ngày 13/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3245/UBND-NC về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ

12-07-2021

Ngày 12/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3202/UBND-TH về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ.

Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

12-07-2021

Ngày 08/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3163/UBND-CNNXD về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên

09-07-2021

Ngày 08/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3182/UBND-KGVX về khẩn trương rà soát người từ các tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp đến tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm khác lây lan vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên

08-07-2021

Ngày 07/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3128/UBND-CNNXD về thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm A/H5N8 và các chủng vi rút Cúm gia cầm khác lây lan vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên