Truy cập nội dung luôn

Tiếp nhận người bệnh, người nhà người bệnh từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về điều trị, theo dõi tại tỉnh Thái Nguyên

13-10-2021

Ngày 11/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4927/UBND-KGVX về tiếp nhận người bệnh, người nhà người bệnh từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về điều trị, theo dõi tại tỉnh Thái Nguyên

Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

12-10-2021

Ngày 09/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tạo điều kiện cho học sinh sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

11-10-2021

Ngày 08/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4899/UBND-KT về tạo điều kiện cho học sinh sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh

11-10-2021

Ngày 08/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4886/UBND-KGVX về sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh

Tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z115 và “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên

11-10-2021

Ngày 08/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4882/UBND-CNNXD về tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cầu Z115 và “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Đôn đốc công tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin

11-10-2021

Ngày 08/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4883/UBND-KGVX về đôn đốc công tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin

Tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR

07-10-2021

Ngày 06/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4840/UBND-KGVX về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR.

Thực hiện Văn bản số 6966/VPVP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

07-10-2021

Ngày 06/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4829/UBND-TTPVHCC về thực hiện Văn bản số 6966/VPVP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2021 tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

07-10-2021

Ngày 05/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2021 tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tiếp công dân năm 2021

06-10-2021

Ngày 04/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tiếp công dân năm 2021

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

06-10-2021

Ngày 06/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4824/UBND-TH về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

06-10-2021

Ngày 05/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4818/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

05-10-2021

Ngày 03/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4799/UBND-TH về tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra, vào tỉnh Thái Nguyên để phòng, chống dịch Covid-19

05-10-2021

Ngày 02/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4797/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra, vào tỉnh Thái Nguyên để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021

05-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 136/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025"

05-10-2021

Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025"

Thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

05-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4754/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

05-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4745/UBND-KT về chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4737/UBND-KGVX về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh

Hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4731/UBND-CNNXD về hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối