Truy cập nội dung luôn

Điều chỉnh phân bổ vắc xin tiêm mũi 2 đợt 11 để tiêm mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên tại các địa phương theo nhu cầu đã đăng ký tiêm vắc xin Verocell trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

19-10-2021

Ngày 17/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3240/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin tiêm mũi 2 đợt 11 để tiêm mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên tại các địa phương theo nhu cầu đã đăng ký tiêm vắc xin Verocell trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

19-10-2021

Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5054/UBND-KT về thực hiện quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

19-10-2021

Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5066/UBND-KGVX về việc thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

18-10-2021

Ngày 18/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5045/UBND-TH về triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Triển khai thực hiện Công điện số 07/CĐ-BKHĐT ngày 12/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

18-10-2021

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5042/UBND-TH về triển khai thực hiện Công điện số 07/CĐ-BKHĐT ngày 12/10/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xử lý sai phạm của Công ty Cổ phần Yên Phước

18-10-2021

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4991/UBND-CNN&XD về xử lý sai phạm của Công ty Cổ phần Yên Phước

Giám sát người về từ khu vực có dịch Covid-19

16-10-2021

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5034/UBND-KGVX về giám sát người về từ khu vực có dịch Covid-19.

Đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính và điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2021

16-10-2021

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5017/UBND-TTPVHCC về đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính và điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022

16-10-2021

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5005/UBND-CNNXD về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Đảm bảo an toàn cho công dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương

15-10-2021

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5001/UBND-KGVX về đảm bảo an toàn cho công dân di chuyển từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

15-10-2021

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

14-10-2021

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4984/UBND-CNNXD về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

14-10-2021

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4981/UBND-KGVX về triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ và tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt

14-10-2021

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4980/UBND-CNNXD về thực hiện Quy định tạm thời của Bộ Giao thông vận tải về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ và tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt

Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14-10-2021

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4970/UBND-CNNXD về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên

13-10-2021

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4958/UBND-KGVX về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo, sửa chữa cầu Gia Bảy và “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên tuyến đường Quang Trung (đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán) địa bàn thành phố Thái Nguyên

13-10-2021

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4950/UBND-CNNXD về tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thi công cải tạo, sửa chữa cầu Gia Bảy và “Cấm dừng xe và đỗ xe” trên tuyến đường Quang Trung (đoạn từ nút giao đường Việt Bắc đến cầu vượt Thịnh Đán) địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

13-10-2021

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4936/UBND-CNNXD về tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

Hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

13-10-2021

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4928/UBND-KGVX hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

Triển khai Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

13-10-2021

Ngày 11/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4925/UBND-TH về triển khai Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ