Truy cập nội dung luôn

Tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR

07-10-2021

Ngày 06/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4840/UBND-KGVX về tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, mua sắm các loại Test Kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm Realtime-PCR.

Thực hiện Văn bản số 6966/VPVP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

07-10-2021

Ngày 06/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4829/UBND-TTPVHCC về thực hiện Văn bản số 6966/VPVP-KSTT ngày 29/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2021 tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

07-10-2021

Ngày 05/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia quy mô cấp tỉnh năm 2021 tại Nhà máy TNG Sông Công thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tiếp công dân năm 2021

06-10-2021

Ngày 04/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác tiếp công dân năm 2021

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

06-10-2021

Ngày 06/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4824/UBND-TH về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

06-10-2021

Ngày 05/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4818/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

05-10-2021

Ngày 03/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4799/UBND-TH về tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra, vào tỉnh Thái Nguyên để phòng, chống dịch Covid-19

05-10-2021

Ngày 02/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4797/UBND-KGVX về tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố khác ra, vào tỉnh Thái Nguyên để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021

05-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 136/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2021.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025"

05-10-2021

Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025"

Thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

05-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4754/UBND-KGVX về thực hiện các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

05-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4745/UBND-KT về chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong công tác xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4737/UBND-KGVX về xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động trong cơ sở sản xuất, kinh doanh

Hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4731/UBND-CNNXD về hướng dẫn mở cửa trở lại đối với chợ truyền thống, chợ đầu mối

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4726/UBND-NC về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Triển khai Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4720/UBND-NC về triển khai Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ

Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4718/UBND-TH về giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4716/UBND-KGVX về điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

Các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

01-10-2021

Ngày 30/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4708/UBND-TH về các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại cuộc họp thống nhất phương án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục tác động của dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đến công trình cấp nước sinh hoạt xã Ký Phú, xã Cát Nê, huyện Đại Từ

29-09-2021

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 133/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại cuộc họp thống nhất phương án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa khắc phục tác động của dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.261 đến công trình cấp nước sinh hoạt xã Ký Phú, xã Cát Nê, huyện Đại Từ