Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

16-04-2021

Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

14-04-2021

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2030

14-04-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2030

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, nhà của hộ gia đình dùng để ở và kết hợp sản xuất, kinh doanh.

13-04-2021

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1416/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, nhà của hộ gia đình dùng để ở và kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện Văn bản số 2161/KSTT-VPCP về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

13-04-2021

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1402/UBND-TTPVHCC về thực hiện Văn bản số 2161/KSTT-VPCP về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

13-04-2021

Ngày 08/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1419/UBND-NC về triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.

Kế hoạch thực hiện tăng trưởng tín dụng hằng năm 12% trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

08-04-2021

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về thực hiện tăng trưởng tín dụng hằng năm 12% trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

08-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chỉ thị về việc tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự năm 2021.

08-04-2021

Ngày 02/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức luyện tập, diễn tập quân sự năm 2021.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 27/3/2021.

08-04-2021

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1386/UBND-TH về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 65/TB-VPCP ngày 27/3/2021.

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

06-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

06-04-2021

Ngày 05/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Tham mưu triển khai Nghị định về kiểm toán nội bộ.

05-04-2021

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 986/UBND-KT về tham mưu triển khai Nghị định về kiểm toán nội bộ.

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

02-04-2021

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Công văn 1286/UBND-CNN về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

31-03-2021

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 của tỉnh Thái Nguyên.

Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021.

31-03-2021

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1236/UBND-KGVX triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021.