Truy cập nội dung luôn

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

01-05-2021

Ngày 30/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1837/UBND-KGVX về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

29-04-2021

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 45/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em

29-04-2021

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1742/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28-04-2021

Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

28-04-2021

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1751/UBND-TTPVHCC về thực hiện Văn bản số 516/TTg-KSTT ngày 22/4/2021 về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Tập trung nguồn lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

28-04-2021

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1729/UBND-CNN về tập trung nguồn lực kiểm soát, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

28-04-2021

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1755/UBND-KGVX về thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021

28-04-2021

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1739/UBND-TH về tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021.

Phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021

27-04-2021

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1705/UBND-QHXD về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị trực tuyến ngày 19/4/2021.

25-04-2021

Ngày 23/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 44/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị trực tuyến ngày 19/4/2021.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trình Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/4/2021.

25-04-2021

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 42/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trình Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/4/2021.

Tham gia Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

23-04-2021

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1643/UBND-KGVX về tham gia Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kế hoạch đảm bảo y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên

22-04-2021

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND đảm bảo y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly y tế tại tỉnh Thái Nguyên

Thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

22-04-2021

Ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1642/UBND-NC về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

20-04-2021

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1600/UBND-QHXD về tăng cường công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Hội nghị tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

19-04-2021

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 79/KH-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại Hội nghị tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

19-04-2021

Ngày 15/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1572/UBND-KGVX về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

19-04-2021

Ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1585/UBND-CNN tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 47, UBND tỉnh Thái Nguyên.

16-04-2021

Ngày 07/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 33/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại phiên họp thứ 47, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.

16-04-2021

Ngày 14/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025.