Truy cập nội dung luôn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

16-06-2021

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2715/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

14-06-2021

Ngày 30/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2411/UBND-KGVX về nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 21/5/2021

14-06-2021

Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 52/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 21/5/2021

Thành lập các chốt kiểm soát ra, vào khu công nghiệp để phòng, chống dịch Covid-19

11-06-2021

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2621/UBND-NC về thành lập các chốt kiểm soát ra, vào khu công nghiệp để phòng, chống dịch Covid-19

Hỗ trợ công tác cách ly tập trung các tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

11-06-2021

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2615/UBND-KGVX về hỗ trợ công tác cách ly tập trung các tình nguyện viên tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả

10-06-2021

Ngày 10/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2645/UBND-KGVX về đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

09-06-2021

Ngày 08/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2604/UBND-KGVX về trợ giúp xã hội, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng

09-06-2021

Ngày 08/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2597/UBND-NC về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà cao tầng

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

09-06-2021

Ngày 05/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2541/UBND-NC tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

09-06-2021

Ngày 04/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2512/UBND-CNNXD về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

09-06-2021

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2508/UBND-CNNXD về hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Bắc Giang

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

06-06-2021

Ngày 06/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2542/UBND-KGVX về việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

06-06-2021

Ngày 06/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2543/UBND-KGVX về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng thi

05-06-2021

Ngày 03/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2505/UBND-KGVX về việc thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại các Hội đồng thi

Phê duyệt các cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

05-06-2021

Ngày 03/6, Ban Chi đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

04-06-2021

Ngày 02/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2468/UBND-NC về tăng cường công tác xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch tổ chức vận động xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2021

03-06-2021

Ngày 31/5, Hội đồng quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 74/KH-QDC về tổ chức vận động xây dựng Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2021

Sao y Công văn số 4356/BYT-KH-TC - 28/5/2021 - Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

03-06-2021

Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành Sao y Công văn số 4356/BYT-KH-TC - 28/5/2021 - Bộ Y tế về việc hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên

03-06-2021

Ngày 31/5, Hội đồng quản lý Quỹ nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã ban hành Công văn số 76/CV-HĐQ về ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên