Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ

Ngày 07/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 667/UBND-KT về triển khai thực hiện Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

Xem chi tiết Công văn số 667/UBND-KT tại đây.

Xem chi tiết Nghị định số 12/2024/NĐ-CP tại đây.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn