Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ

Ngày 18/01/2022, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 58/TTr-VP về việc triển khai thực hiện Nghị định 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Xem chi tiết văn bản số 58/TTr-VP tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn