Truy cập nội dung luôn

Triển khai cập nhật thông tin an toàn trong phòng, chống dịch lên bản đồ COVID-19 quốc gia

Ngày 11/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành Công văn số 26/CV-BCĐ về triển khai cập nhật thông tin an toàn trong phòng, chống dịch lên bản đồ COVID-19 quốc gia.