Truy cập nội dung luôn

Tổ chức phân luồng giao thông tạm thời tại nút giao giữa đường Thống Nhất với đường Việt Bắc để phục vụ thi công công trình: Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên