Truy cập nội dung luôn

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2712/UBND-NC về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên