Truy cập nội dung luôn

Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 21/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4081/UBND-CNN về thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi